Powiat Wieruszowski

Budynek
Pasywny
Powiat
Wieruszowski

Całkowita wartość projektu wyniosła 10 224 791,27 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne 5 879 748,96 zł, wkład własny Starostwa Powiatowego w Wieruszowie 4 345 042,31 zł.

Projekt zrealizowany z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej.

Budynek pasywny przeznaczony na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w WieruszowiePoradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie.

Rozwiązania

W budynku zastosowano rozwiązania innowacyjne mające na celu uzyskanie wysokiej energooszczędności.

Obiekt posiada system BMS przewidziany do sterowania, monitorowania pracy systemów wentylacyjnych, ogrzewania i oświetleniowych oraz odczytywania informacji o konsumpcji energii.

Budynek nie posiada standardowego systemu ogrzewania grzejnikami. Zamiast tego jest ogrzewany i chłodzony za pomocą instalacji wentylacji z pompami ciepła.

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu użytkowników wydajność wentylacji jest dostosowywana do ilości osób przebywających w danym pomieszczeniu. Dodatkowo zastosowano innowacyjną instalację solarną SolarCool wspomagającą chłodzenie obiektu.

technologia pasywna

energooszczędność
system BSM
instalacja solarna
pompy ciepła

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie to budynek wykonany w technologii pasywnej. Oznacza to, że jest to budynek wysoce energooszczędny - zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wynosi poniżej 15 kWh / (m2 x rok) co jest wartością kilkukrotnie niższą niż w budynku standardowym. Dodatkowym aspektem jest wysoka izolacyjność obiektu i jego prawie stuprocentowa szczelność.

Projekt zrealizowany z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej.

Back to top