Budynek pasywny zapewnia użytkownikom wysoki komfort cieplny przez cały rok bez konieczności zastosowania tradycyjnego ogrzewania. Oznacza to, że zimą Nasz budynek będzie ogrzewany, a latem chłodzony. Jednocześnie koszt ogrzewania będzie mniejszy o około 90 % od tradycyjnego.

Funkcjonowanie budynku pasywnego opiera się na wzajemnych relacjach strat i zysków ciepła. Pozyskiwanie ciepła winno być zoptymalizowane, a straty zredukowane do minimum. W praktyce pozyskiwanie ciepła odbywa się za pomocą następujących elementów:

– zyski wewnętrzne (ciepło ludzi i urządzeń będących na wyposażeniu szkoły),

– pasywne pozyskiwanie energii słonecznej poprzez przeszklenia południowej fasady budynku,

– odzysk ciepła z wentylacji poprzez zastosowanie wymienników powietrza.

Straty ciepła natomiast są redukowane poprzez szczególną izolację cieplną i kompaktową formę budynku.

Standard budynku pasywnego uzyskaliśmy poprzez zastosowanie kilku systemów instalacji oraz spełnieniu warunków dotyczących samej architektury budynku. Wszystkie zastosowane rozwiązania technologiczne skutecznie podwyższają w tym przypadku parametry cieplne i klimatyczne budynku.

Do budowy użyto materiałów o bardzo wysokiej jakości i doskonałych współczynnikach przenikania ciepła. Dotyczy to zarówno materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, jak i przeszkleń, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów dachu.

Standardy naszego budynku pasywnego wymagały osiągnięcia współczynnika przenikania ścian zewnętrznych nie przekraczającego 0,15 W/m2K, a konstrukcja musiała być wolna od mostków termicznych. Współczynnik przenikania ciepła przez okna nie mógł przekraczać wartości 0,8W/m2K.

Parametry te udało się w pełni osiągnąć.

Szczególne wymagania dotyczyły również bryły budynku, która ze względu na założenia energetyczne musiała być zwarta i kompaktowa. Niezmiernie istotnym elementem budynku była wielkość i rozmieszczenie otworów okiennych, które od strony południowej są największe, a od północnej zminimalizowane do północy. Temu układowi sprzyjają również otwarte wnętrza ułatwiające wentylację.

Zrealizowany projekt budynku pasywnego jest przykładem wzorcowym zastosowania wszystkich wymienionych elementów. Zrealizowany projekt uzyskał niezbędne certyfikaty potwierdzające jego pasywność i związane z tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych CO2 na poziomie 12,19 Mg/rok.