styczeń 2020 r.

Rozpoczęto roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy, wycinka drzew i krzewów. Rozpoczęto roboty ziemne. W związku ze sprzyjającą aurą od początku bieżącego roku kontynuowano roboty: zakończono niezbędne roboty ziemne, wylano tzw. „chudziak” oraz wykonano przypadające na etapie przyziemia instalacje wodną i kanalizacyjną. Obecnie trwają prace przygotowawcze (izolacja i roboty zbrojarskie) do wylania właściwej płyty fundamentowej.

luty 2020 r.

Wykonanie zbrojenia żelbetowej płyty fundamentowej (ponad 21 ton) oraz zabetonowanie płyty fundamentowej (pielęgnacja betonu).

marzec 2020 r.

Po zakończonym procesie pielęgnacji żelbetowej płyty fundamentowej i osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie przystąpiono do wznoszenia ścian parteru.

kwiecień 2020 r.

Prace przy budowie pasywnego budynku trwają nieprzerwanie. Wykonano ściany nośne parteru, zamontowano płyty stropowe, ułożono zbrojenie schodów oraz stropu nad parterem.

maj 2020 r.

Wykonano strop nad parterem. Zamontowano także prefabrykowane biegi schodowe z poziomu parteru na poziom pierwszego piętra oraz wymurowano większość ścian konstrukcyjnych pierwszego piętra. Zrealizowano betonowanie stropu nad 1 piętrem, rozpoczęcie murowania ścian konstrukcyjnych 2 piętra, zamontowanie prefabrykowanego biegu klatki schodowej.

czerwiec 2020 r.

Zakończono murowanie ścian konstrukcyjnych ostatniej kondygnacji budynku. Zamontowano płyty filigran na stropodachu budynku. Wykonano zbrojenia i szalowanie stropodachu. Zabetonowano stropodach oraz wykonano ściany działowe ostatniej kondygnacji budynku. Wykonano attyki stropodachu budynku.

lipiec-sierpień 2020 r.

Wykonano attyki budynku, a następnie przystąpienie do wykonywania instalacji elektrycznej wewnątrz budynku. Rozebrano podparcie stropodachu.

wrzesień 2020 r.

Wykonano prace na dachu budynku.

październik 2020 r.

Wykonano prace przy instalacji wentylacyjne i wodociągowej oraz usunięto drzewa.

listopad 2020 r.

Zamontowano wszystkie okna i drzwi, wykonano posadzki w pomieszczeniach szkoły, jak również tynków w pomieszczeniach poradni. Wykonano instalacje wentylacji, klimatyzacji i ciepła technologicznego. Wykonano tynki na 2. piętrze budynku.

grudzień 2020 r.

Wykonano następujące prace: przeprowadzono próbę szczelności budynku, dostarczono na teren budowy płytki do pomieszczeń toalet szkoły i poradni, wykonano posadzki w pomieszczeniach poradni i maszynowni, osuszono pomieszczenia bez otworów okiennych, kontynuowano wykonywanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach toalet, wykonywano roboty elewacyjne, wykonywano instalację wentylacji, klimatyzacji i ciepła technologicznego, rozpoczęto montaż konstrukcji pod sufity podwieszane na 1 i 2 piętrze, zamontowano czerpnie i wyrzutnie ścienne, zakończono wykonywanie tynków wewnętrznych, wykonywano prace związane z pielęgnacją tynków i posadzek (osuszanie, wygrzewanie pomieszczeń), uprzątnięto plac budowy, zabezpieczono plac budowy na okres przerwy świątecznej.

styczeń 2021 r.

Wykonano następujące prace: ułożono okładziny ceramiczne w łazienkach na parterze budynku, na dachu budynku wykonano konstrukcję wsporczą, na której zamontowane zostały centrale wentylacyjne i pompy ciepła, wykonano pomiary wilgotności i temperatury posadzek, ułożono okładziny ceramiczne na posadzkach w pomieszczeniu maszynowni na 1. i 2. piętrze, kontynuowano wykonywanie prac elewacyjnych, zakończono wykonywanie tras rurociągów instalacji klimatyzacji, zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach wewnątrz budynku, zamontowano pompki skroplin, wykonano próbę szczelności instalacji klimatyzacji – instalacja jest szczelna, zmontowano centralę wentylacyjną znajdującą się w maszynowni na 2. piętrze, wykonano węzeł cieplny w maszynowni na 1. piętrze, na dachu budynku zamontowano konstrukcję wsporczą pod instalację Solar Cool, wykonano podejścia instalacji elektrycznej pod zadajniki ścienne, wykonano podejścia instalacji elektrycznej pod czujniki CO2, trwa intensywne wygrzewanie i osuszanie budynku.

luty 2021 r.

Wykonano następujące prace: ułożono okładziny ceramiczne w łazienkach na parterze budynku, na dachu budynku wykonano konstrukcję wsporczą, na której zamontowane zostały centrale wentylacyjne i pompy ciepła, wykonano pomiary wilgotności i temperatury posadzek, ułożono okładziny ceramiczne na posadzkach w pomieszczeniu maszynowni na 1. i 2. piętrze, kontynuowano wykonywanie prac elewacyjnych, zakończono wykonywanie tras rurociągów instalacji klimatyzacji, zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach wewnątrz budynku, zamontowano pompki skroplin, wykonano próbę szczelności instalacji klimatyzacji – instalacja jest szczelna, zmontowano centralę wentylacyjną znajdującą się w maszynowni na 2. piętrze, wykonano węzeł cieplny w maszynowni na 1. piętrze, na dachu budynku zamontowano konstrukcję wsporczą pod instalację Solar Cool, wykonano podejścia instalacji elektrycznej pod zadajniki ścienne, wykonano podejścia instalacji elektrycznej pod czujniki CO2, trwa intensywne wygrzewanie i osuszanie budynku.